Môj profil
Kategórie produktov
4. novembra 2021 Návod – USBtiny ISP programátor

Návod – USBtiny ISP programátor

Tento návod slúži na napálenia zavádzača (bootloader) dosky Arduino UNO R3 (takisto bolo úspešne odskúšané
na Arduino UNO v SMD verzii) pomocou programátora USBtinyISP.


K poškodeniu zavádzača môže dôjsť z rôznych dôvodov, napr. pri nechcenom vyskratovaní vývodov dosky
Arduina pod napätím a podobne. V takom prípade nie je možné nahrať svoj program do Arduina, napriek tomu, že doska Arduina je rozpoznaná operačným systémom a takisto ju rozpozná Arduino IDE (kliknúť na zložku Nástroje a potom Získať informácie o doske). Príklad informácie o doske je na obrázku nižšie.

Napálením zavádzača opäť sfunkčníme dosku Arduina.

Tento návod napísal jeden z našich zákazníkov a je len prepisom návodu v PDF formáte.

Inštalácia drivera USBtinyISP programátora

Aby bolo zariadenie v počítači rozpoznané, je nutné stiahnuť a nainštalovať driver:

 1. Link na stiahnutie: http://www.adafruit.com/downloads/usbtiny_signed_8.zip
 2. Rozbalíme driver napr. do adresára C:\USBtiny
 3. Pripojíme programátor k USB portu (niekedy je problém s USB 3.0, preto je vhodnejšie použiť napr. USB 2.0
  hub), bez pripojenia k Arduinu.
 1. LED dióda na USBtinyISP sa rozsvieti
 2. Otvoríme zložku Zariadenia a tlačiarne, malo by tam byť nové zariadenie USBtinyISP
 1. Aktualizujeme ovládač
 • Klikneme pravým tlačidlom myši na zariadenie ikonu zariadenia USBtinyISP
 • Zvolíme Vlastnosti
 • Vyberieme záložku Hardvér (1) a klikneme na Vlastnosti (2)a potom Zmeniť nastavenie (3)
 • Zvolíme Ovládač (4) a Aktualizovať ovládač (5) a Vyhľadať v tomto počítači (6)
 • Zvolíme Prehľadávať cestu (7) a vyberieme adresár, kde sme umiestnili ovládače a stlačíme Ďalej (8)
 • Dokončíme inštaláciu ovládača
 • Na záver skontrolujeme detaily v záložke Ovládač

Prepojenie USBtinyISP programátora s Arduino UNO R3

 1. Odpojíme USBtinyISP z USB portu, Arduino takisto nepripájame k napájaniu!!!
 2. Prepojíme priloženým plochým káblom USBtinyISP s Arduino UNO (kábel smeruje z ISP konektora na Arduine smerom von z dosky)
 3. Zapojíme USBtinyISP k USB konektoru PC
 1. Rozsvieti sa LED dióda na USBtinyISP a súčasne svieti LED dióda napájania na Arduino UNO (LED dióda označená ako „L“ svieti/nesvieti podľa programu, ktorý bol naposledy uložený v pamäti).
 2. Spustíme Arduino IDE
 3. V menu Nástroje (1) nastavíme Programátor: na USBtinyISP (2)
 1. Nakoniec vypálime zavádzač (bootloader)
 1. Arduino IDE zahlási “Vypaľovanie zavádzača ukončené”
 1. Odpojíme USBtinyISP z USB portu
 2. Odpojíme plochý kábel z konektora ISP Arduina UNO R3

Odskúšanie Arduino UNO R3

 1. Pripojíme Arduino UNO R3 k USB portu počítača a spustíme Arduino IDE
 2. V menu Nástroje zvolíme Dosku: „Arduino UNO“
 3. Vyberieme port COM, ku ktorému je pripojené Arduino (Väčšinou je automaticky detekovaný)
 4. Skopírujeme nasledovný program, ktorý bude rozsvecovať internú LED diódu „L“ na doske Arduina v 500ms intervaloch do Arduino IDE:
void setup() {
	pinMode(LED_BUILTIN,OUTPUT);
}

void loop() {
	digitalWrite(LED_BUILTIN,HIGH);
	delay(500);
	digitalWrite(LED_BUILTIN,LOW);
	delay(500);
}
 1. Po nahratí programu do Arduina UNO R3 by mala interná LED dióda „L“ blikať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *